Kontakt
XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B
54-234 Wrocław
NIP: 894 30 61 479
KRS: 0000559001
REGON: 361244283
Kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości
BIURO HANDLOWE
(adres korespondencyjny)
ul. Białowieska 91B
54-234 Wrocław
biuro@xenico.pl
INFOLINIA
tel. 71 307 41 51
Infolinia czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00