Odpowiedzialność

Jako firma mamy realny wpływ na wiele obszarów. Czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, a także za lokalną społeczność i naturalne środowisko. W tych dziedzinach realizujemy szereg inicjatyw i długofalowych projektów.

Firma z sercem – UNICEF
Razem z UNICEF Polska dokładamy swoją cegiełkę na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Działania UNICEF skupiają się na ochronie zdrowia i życia dzieci w miejscach dotkniętych kryzysem wskutek konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, a także na upowszechnianiu praw dziecka w 190 krajach świata, w tym w Polsce.
Ochrona zwierząt – wrocławskie ZOO
Zależy nam na dbałości o środowisko. Wiemy również, że jego los zależy od naszych codziennych wyborów i lokalnych działań. Wspieramy finansowo wrocławskie zoo, gdzie adoptowaliśmy i objęliśmy opieką parę puchaczy. Puchacz zwyczajny łac. Bubo bubo to prawdopodobnie największa sowa świata i nasz rodzimy gatunek. Dzięki ochronie gatunkowej i strefowej w wielu krajach jego populacja powoli się odbudowuje.
Odpowiedzialność społeczna
Nie jest nam obojętny los potrzebujących pomocy w naszym otoczeniu. Wierzymy, że lokalne działania mają w sobie wielką moc. W 2017 roku wspomagaliśmy finansowo Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! W 2019 roku wsparliśmy finansowo Wrocławskie hospicjum dla dzieci, a w zeszłym roku Dom Dziecka w Bierutowie. W 2020 Xenico odpowiedziało również na apel Fundacji dla Szczeniąt Judyta w Nowej Suchej.
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
Jako firma, która chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie rynku suplementów diety w Polsce, zostaliśmy przyjęci w poczet członków wspierających Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Dzięki członkostwu w KRISO mamy dostęp do najświeższych informacji dot. planowanych zmian legislacyjnych na poziomie europejskim i krajowym oraz możliwość oddziaływania na te zmiany. Poprzez KRSIO, z pomocą ekspertów Stowarzyszenia, firma ma możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw ustawodawczych i uczestniczenia w tworzeniu prawa.